Accéder au contenu principal

Konkou nouvèl 2020 : An n ekri dwa n pou n reyaprann viv. Plis tan pou ou patisipe.

Derrida te di : « Sa n pa ka di, nou pa dwe toufe l, men se ekri l. » E si n ta pale sou dwa nou yo ? Nou vle toufe yo oubyen ba yo lavi, ba yo vwa, fè gwo bri avèk yo nan lekriti ? Se paske fòk nou fè dwa nou fè bri ki fè, nan peryòd difisil sa a, kote viv, viv ak moun se bagay n ap bliye, Le Temps Littéraire ofri n okazyon sa pou nou di dwa nou, dwa tout espès imen an, atravè gwo konkou nouvèl li a « An n ekri dwa nou pou n reyaprann viv. / Écrire Nos droits pour réapprendre à vivre. »

Konkou nouvèl sa louvri pou tout jenn ki gen kenz (15) rive vennsenk (25) lane. Chak patisipan ap gen pou soumèt yon nouvèl ki sòti nan twa (3) pou rive nan sèt (7) paj pandan l ap respekte konsiy sou fòma nou egzije a :

Fòma ak oryantasyon paj la : 8,5*11 / Pòtrè.
Polis/ tay polis la : Times New Roman/ 12/ entèliy 1.5
Aliyman tèks la : Jistifye

Sa w bezwen pou patisipe :
Frè patisipation : 500 goud (peye sou Mon Cash nan nimewo sa : + 509 37 27 71 87).
Nou dwe soumèt kandidati yo sou sit la ak sou adrès elektwonik sila a : letempslitteraire18@gmail.com
Men sa ki dwe konpoze dosye kandida a : de (2) vèsyon tèks la ( yon vèsyon siyen ak yon vèsyon anonim) ; dosye kandidati a ranpli kòmsadwa.
Tèks la kapab ekri swa an kreyòl osnon an Fransè.

Pri yo :
Kantite moun k ap gayan : 5
Rekonpans : Piblikasyon 5 pi bon nouvèl yo, lo liv, Fotochout.
Dat enpòtan :
Dat limit pou depo tèks yo : 12 jen 2020
Dat n ap pibliye non finalis yo : 12 jiyè 2020
PS : Nou te lanse konkou sa deja, men ijans pandemi a te kanpe pwosesis la. Konsa, sila ki te deja enskri yo pa bezwen refè sa ankò.

Règleman konkou a : http://atomic-temporary-137325367.wpcomstaging.com/reglements-du-concours-de-nouvelles-2020/

Le Temps Littéraire se yon jenn platfòm ki ap doubat nan zafè literati, konkou sa se temwayaj volonte nou genyen pou nou ankouraje jenn moun pou yo entèrese ak literati toutotan nou kapab. Nou ta renmen fè plis granpanpan pou nou rekonpanse gayan nou yo, kidonk nou de bra louvri pou resevwa sipò nou : lajan, liv nèf, elt.

Pou kontak

Tel : + 509 37 27 7187 / 38 52 68 83

Email : letempslitteraire18@gmail.com

Catégories

Actualités

Le Temps Littéraire Tout afficher

Magazine d'art, de littérature et des idées

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

%d blogueurs aiment cette page :