Accéder au contenu principal

Mèsi papa Desalin

Se ou ki ban n tè n ap pile a
Syèl ki sou tèt nou an
Pyebwa, larivyè
Lanmè, letan, se ou
Desalin, se ou k ban n solèy
Ki ban n lalin
Ou ki ban n sè, frè-n
Manman, papa n, pitit nou

Se ou ki fè n yon jan yon mannyè
Nou pa kou tout nèg
Si m gade tout moun nan je
Se ou k ap gade yo, Desalin

Se ou ki ban n dlo pou n bwè

Ou ki ban n manje pou n manje
Mèsi, papa Desalin.

Epi, se ou ki ban n kay pou n rete
Ou ki ban n kote pou n fè jaden

Se ou k montre n chante

Ou k montre n di : non

Yo di gen nèg ki di : wi,wi.
Gen nèg ki di : yèssè
Ou montre n di : non

Desalin, montre tout nèg
Tout nèg sou latè di : non
Mèsi, papa Desalin

Gen nèg ki vle eksplike :
“Tan jodi pa tan pase
E ke wi alèkile
La fraternité humaine
L’ humanité, la civilisation”
Tout sa, se franse

Mwen menm, se Desalin m konnen
M di: mèsi, papa m

Se ou k fè m
Manman m se pitit ou
Tigason, tifi, se pitit ou tou
Mèsi, Desalin

Pitit-pitit mwen, se pitit ou
Wa Desalin, mèsi

M pa bezwen pale pou drapo a!
Pa bezwen pale pou Lakayè
Pou Gonayiv!
Yo di sa deja
E ki moun k ap tande sa ankò?

Le Temps Littéraire Tout afficher

Magazine d'art, de littérature et des idées

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :