Accéder au contenu principal

Kevin Pierre, pou swiv tras solèy

Kevin Pierre se yon jenn gason plen foug ki deside makiye mo yo nan tout bèlte yo nan premye rekèy pwezi li  »Mak pye Solèy » ki parèt nan edisyon  »Couleur d’encre ». Powèt la se jounalis, komedyen ak pèkisyonis tou. Nan ti chita pale  »Le temps littéraire » te rive genyen ak li , li te fon rale-mennen-vini sou lavi l kòm jenn ekriven ak angajman l epi fè yon koudèy teyorik sou zèv li. Le temps Littéraire ap prezante w entèvyou sa a nan kad ribrik  »Un mois, un auteur » kote li mete limyè sou yon plimeyank.

1- Le Temps Littéraire : Kevin Pierre, nou konnen w se powèt, jounalis ak pèkisyonis, kisa nou ta sipoze aprann de jenn gason sa a ou ye a ke pentèt nou poko konnen?

KP: Kevin se yon nèg ki saj anpil , m renmen pataje ak moun anpil !
Sa m ka di de mwen? Li toujou difisil wi pou m fè egzèsis sa . Men m ka di  m se yon jenn gason ki renmen tout sa k gen rapò ak A!

M grandi nan yon katye popilè ki se Solino tankou anpil lòt jenn ki grandi nan milye sa yo sosyete a gen yon jan l wè nou ! Mwen jwe tanbou tou !

2- LT : Nan liv li  »Qu’est-ce que la littérature ?  » Jean Paul Sartre pa wè pwezi kòm mwayen ekriven an ka rive kominike ak lektè, se ta youn nan rezon ki fè l retire pwezi kòm jan literè ki ka penmèt angajman pran fòm nan literati. Men nan  »Mak Pye Solèy », nou ka li sa a : Pwezi koupe tèt/ boule kay/ Pwezi malouk/ pwezi demokrasi/ pwezi makout/ (…) pwezi vètyè epi lanfè
Eske pwezi pou ou se zam ki penmèt ou batay? Kijan w konprann angajman nan literati ?

KP : Mwen pa nan teyori «l’art pour l’art», e mwen panse tout fòm «art» yon moun ap fè ta sipoze gen yon angajman , anpil fwa pa bò isit nou konfonn angajman ak politik sèlman, malerezman !
Mwen se yon sanba, tankou m renmen di l, mwen ekri pou m pran pozisyon!

3- LT: Nan yon atik Antoine Lyonel Trouillot ekri sou liv la nan Lenouvelis, li konstate enfliyans anpil gwo powèt ki make literati nan peyi isit sitou nan lang kreyòl. Li raple kèk pasaj nan teks ou an ki fè l panse twòp ak otè sa yo tankou: m voye on plòt krache (Manno Charlemagne) ; pinga pase legliz ak kadav mwen (Morisseau-Leroy) ; manman m se boulpik mwen (Georges Castera). Eske ou enskri zèv ou nan tras yon lòt. Eske ou adopte yon kouran oubyen mouvman literè ki penmèt ou ekri? Ki otè ki sèvi w modèl pou w ekri?

KP : Onètman pou mwen Georges Castera se Bondye, se yon moun ke m admire anpil ! M gen anpil gwo otè ki make m tankou Sony Labou Tansi, Anthony Phelps, Félix Morrisseau Leroy, Aimé Césaire! M renmen Inema Jeudi nan otè kontanporen yo.

M gen anpil estim pou Syto Cavè tou!

M pa vrèman gen yon kouran m ap swiv paske m pran on ti kras nan chak e se sa m panse ki fè tout fòs mwen, respekte sa kite la deja epi swiv yo san vòlè travay yo, pou mwen se yon fason pou rann imòtel yon kouran osnon yon otè.

Lyonel Trouillot, yon otè anpil moun toujou wè tankou yon moun Ki egzijan anpil, fè yon papye sou Mak Pye Solèy, mwen konsyan de sa l di yo, e mwen aprann anpil de li tou .

Tankou m di gen pasaj Ki fè l panse anpil ak kèk nan moun nou sot site yo la , m fè l e m konsyan !

4- LT: Jean Pierre Siméon nan esè « La poésie sauvera le monde »(Le passeur, 2017) panse ke pwezi se fòm aktyèlman ki ka libere konsyans yo anba konfòmite aktyèl yo. Eske w enskri pwezi w la nan yon lojik kreyasyonèl konsa?

KP: Mwen panse Siméon te di sa se paske l konprann ki kalite fòs pwezi a pral genyen sou lektè a epi moun k ap ekri l la.
Pwezi se lanmou, se pataj…
Wi mwen enskri pwezi m nan menm lojik la paske tankou m di l nan yon tèks ke m ap travay sou li la “ Pwezi pa sove vi men li anpeche mouri “

5- LT: Nan yon pati nan liv la ou ekri:  »N abitye wè/ Bawon Taba a/ Gwo midi / kap pile rèv nou/ Nan pilon/ se devan je nou la tou/ Tonton Sam / Foure yon bannann/ ak tout po / nan bouda nou (P. 19) Lè n konsidere kèk referans ki parèt a klè nan tèks la èske ou sèvi ak pwezi pou w fè politik aktiv oubyen èske li se zouti militans ou tou?

KP: M di l deja, m se yon militan, yon sanba !

Nan sa m ekri, m denonse anpil e m konsyan antanke yon jenn ki enpak sa ka genyen sou karyèm men m jis ap batay. Se moun k ap batay ki viv !

6- LT: Pascale Casanova nan  »La République mondiale des Lettres (éditions du Seuil, 1999) pale de yon pwisans envizib men ki fò anpil ki ta vle gen kontwòl mòd pwodiksyon literati mondyal la. Pale nou de eksperyans ou fè antanke jenn otè k ap pibliye nan enstitisyon literati ayisyen? Kisa w ap konseye tout lòt ki ta vle pran menm chimen ak ou?

KP : M panse obstak yo anpil e se nan tout sa w ap fè w ap jwenn yo, eksperyans pa m atanke jenn otè pèmèt mwen aprann tout bagay la se travay epi pa pè lanse w, pa pè kritik anpil fwa sa ki fè nou repliye se kritik ! Anpil gwo otè y ap onore kounya a te konnen yon komansman difisil.

7- LT: Yon dènye mo?


KP: mwen remèsye tout ekip Le temps Littéraire a pou travay l ap fè nan milye a, yon mesaj espesyal,se pou nou pa janm sispann ankouraje jenn otè nan achte zèv yo.
Epi se pou n li pou n ka lib e atenn byenèt nou.

Fouyapòt : Roberto Louis CHARLES

Le Temps Littéraire Tout afficher

Magazine d'art, de littérature et des idées

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

%d blogueurs aiment cette page :