Accéder au contenu principal

Apèl pou kontribisyon: Nimewo espesyal pou komemore 12 janvye 2020

TROIS/CENT/SOIXANTE pibliye apèl sa a, pou resevwa pwodiksyon pou yon nimewo revi apa, ki gen pou l sòti janvye 2020. Trois/Cent/Soixante ap met sou pye nimewo espesyal sa nan okazyon komemorasyon katastwòf la pou l angaje popilasyon an reflechi lan okazyon dizan tranblemanntè 12 janvye 2010 la. Ojektif nimewo a se bouske diferan jan katastwòf la make sosyete a, kijan sosyete a reyaji san nou pa bliye valorize pawòl ki pa sanble pawòl zòt, pou n konprann diferan dinamik sosyal, ekonomik, atistik, entelektyèl ak politik k ap layite nan peyi a dènye dizan k fenk sot pase yo, an menm tan n ap sonje tout sa ki te la anvan, ki t ap pare sa k vin parèt la.

Kidonk, ki jan sosyete a transfòme lè nou gade kesyon egalite ak enjistis yo? Ki jan kesyon lojman, edikasyon, konstriksyon, ekonomi, lalwa, revandikasyon yo menm tou yo chanje? Ki jan nou jere chanjman ak lavni, nou viv lafanmi, solidarite, fòs twomatis la, lavi timoun yo, rapò ak chèf epi otorite ? Ki jan nou wè kreyasyon zèv, ki jan nou pran lapawòl, ki jan nou jere danje, ki sa onètete ye pou nou, ki sa koripsyon ye pou nou, ki zouti n genyen pou n ede youn lòt, ki rapò nou genyen ak lenvizib, ak relijyon ak tout sa nou kwè ladan yo? Ki jan nou rebati tout bagay sa yo? Ki jan nou rebat kat yo nan domèn sa yo apre katastwòf la, apre bese leve nou fè pou n konfwonte l.

Diferan pati ki abòde tèm la lan revi an ka resevwa travay akademik, travay jounalis, tèks teyorik, travay teren, esè, repòtaj, etid yon ka, entèvyou, temwayaj, tèks literati, pwezi, kritik literè, tèks oswa kritik nan domèn pyès teyat, mizik, fotografi, zèv nimerik etc. Anplis n ap aksepte kòm pwopozisyon tout kalite desen ak foto ki ka rantre lan tèm la.

Kisa revi an vle

Nou mande tout kontribitè yo pou yo voye nenpòt ki tip zèv yo ka pwodui libe liben. Manyè ak prezantasyon ka pran plizyè fòm lan revi Trois/Cent/Soixante la. Tèks n ap pibliye yo ap sitou an kreyòl ak an franse. N ap chwazi sa n bezwen selon jan yo kadre ak tèm lan, selon nivo sa k di ladann, selon kalite ekriti a, ki jan vizyon tèks la orijinal, ki jan analiz yo al lwen. Nou bay stil ekriti a anpil enpòtans. Lè se zèv atistik slogan nou se : orijinalite travay la ak fòs stil moun lan. Alafendèfen, chwa tèks ap fèt selon idantite revi a, liy editoryal revi a. Ou ka jwenn sa idantite sa ye nan lòt nimewo revi a ak tèks editoryal nou ekri pou chak nimewo. W ap jwenn yo nan fòma papye ak sou sit entènèt la, kote n mete kèk atik kontribitè nou yo, https://larevuetroiscentsoixante.com/fr/

Kijan pou n fè

Voye yon rezime sa n ap pwopoze (kit se tèks kit se imaj) ki fè lan 300 rive 500 mo maksimòm, ak sa sijè ou an ye, ang w ap abòde kesyon an, ak estrikti travay ou an.

Voye l anvan 15 out 2019 sou imèl nou : redaction@larevuetroiscentsoixante.com.

Nou ka voye travay nou deja fè ki poko pibliye, oswa ki pibliye lan yon lòt lang ki poko tradui.

Ekip lan ap ba nou repons premye septanm 2019. Pwopozisyon nou aksepte yo dwe fin fèt pou 30 septanm 2019. Si se yon tèks literati, ou ka voye yon ekstrè travay lan. Pa bliye mete non ak siyati nou, metye oswa okipasyon nou, adrès nou ak enfòmasyon pou yo kontakte nou nan mesaj n ap voye a.

Tèks ak ilistrasyon : sit Revi Trois Cent Soixante

Le Temps Littéraire Tout afficher

Magazine d'art, de littérature et des idées

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

%d blogueurs aiment cette page :